Archief

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur, de vergaderingen met alle medewerkers en zorgt voor een planning. De secretaris notuleert bij de vergaderingen, onderhoud de contacten...