Rent decrease

Ben je tot de conclusie gekomen dat je te veel huur betaalt? Wanneer je huurcontract korter dan zes maandengeleden is ingegaan, kun je direct de Huurcommissie inschakelen voor de ‘toets aanvangshuurprijs’. Wanneer de Huurcommissie de zaak in jouw voordeel beslist, wordt een nieuwe huurprijs vastgesteld en krijg je het tot dan toe te veel betaalde bedrag terug.

 

Woon je langer dan zes maanden in je kamer? Dan kun je de verhuurder per brief een voorstel tot huurverlaging doen. Wanneer de verhuurder niet akkoord gaat of niet reageert, kun je bij de Huurcommissie een verzoek tot huurverlaging indienen. Geeft de Huurcommissie jou gelijk, dan wordt een lagere huurprijs voor de toekomst vastgesteld. Je kunt het te veel betaalde bedrag niet meer terugkrijgen.

 

Je kunt ook een verzoek tot huurverlaging doen bij de Huurcommissie, wanneer er op jouw kamer ernstig achterstallig onderhoud is.

 

De uitspraak van de Huurcommissie is in principe bindend voor jou en de verhuurder. Dit is echter niet het geval wanneer de verhuurder of jij binnen 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie naar de kantonrechter stapt.
Wil je meer weten over de toetsing van je huurprijs door de Huurcommissie of over andere mogelijkheden, neem dan contact met ons op.