Huurcommissie

De huurcommissie is een onafhankelijke overheidsinstantie die huurgeschillen tussen huurder en verhuurder beslecht. De huurcommissie is bevoegd uitspraak te doen over de volgende zaken:

 

Voor een verzoek bij de huurcommissie moet een huurder €25,- aan leges betalen. Een verhuurder dient €300,- aan leges te betalen. Dit bedrag moet als voorschot worden betaald bij de start van de procedure. De huurcommissie bepaalt pas in de uitspraak welke partij welk bedrag aan leges is verschuldigd. Als de huurcommissie de verzoeker in het gelijk stelt, dan krijgt hij het betaalde bedrag terug. In dat geval moet de wederpartij alsnog de leges betalen.

Kijk voor meer informatie op de site van de Huurcommissie. Heb je vragen? Neem contact met ons op.