Contract voor bepaalde tijd

Als je een ‘huurcontract voor bepaalde tijd’ bent overeengekomen, dan is de betekenis van een dergelijke huurovereenkomst afhankelijk van de datum waarop het contract is gesloten.

 

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan vóór 1 juli 2016

Een huurovereenkomst ‘voor bepaalde tijd’ die is gesloten vóór 1 juli 2016, is eigenlijk een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een bepaalde aanvangsperiode (bijvoorbeeld een jaar). Dit houdt in dat zowel de huurder als de verhuurder de huurovereenkomst pas kan opzeggen na het verstrijken van de overeengekomen aanvangsperiode. Na het verstrijken van deze periode kan de huurder de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijnen. Ook de verhuurder kan na het verstrijken van de aanvangsperiode de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijnen én de in de wet genoemde opzeggingsgronden.

 

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan ná 1 juli 2016

Een huurovereenkomst ‘voor bepaalde tijd’ die is overeengekomen ná 1 juli 2016, houdt daadwerkelijk een huurovereenkomst voor een bepaalde periode in. Sinds 1 juli 2016 biedt de wet de verhuurder en de huurder de mogelijkheid om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten voor een periode van maximaal twee jaar (bij zelfstandige woningen) dan wel een periode van maximaal vijf jaar (bij onzelfstandige woningen). De einddatum van de huur moet worden vastgelegd in de huurovereenkomst. Een dergelijke nieuwe huurovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt wanneer de termijn waarvoor zij is aangegaan is verstreken. Wel is de verhuurder verplicht om één maand voor de afloop van de huurtermijn de huurder schriftelijk te informeren dat de huurovereenkomst op de afgesproken datum eindigt. Laat de verhuurder dit na, dan ontstaat na het verstrijken van de overeengekomen termijn een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. In tegenstelling tot de oude huurovereenkomst voor bepaalde tijd, mag de huurder de huurovereenkomst wel tussentijds opzeggen. Hierbij dient hij de wettelijke opzeggingstermijnen in acht te nemen.

 

Heb je vragen over een huurcontract voor bepaalde tijd? Neem dan contact met ons op.