All-in huur

Er is sprake van all-in huur wanneer je één huurbedrag betaalt, zonder dat de kale huur en de servicekosten zijn vastgesteld. Dit kan nadelig zijn voor jou als huurder, omdat je niet kunt nagaan of je te veel kale huur of te veel servicekosten betaalt.

 

Kijk in het huurcontract of er een onderscheid wordt gemaakt tussen de kale huur en de servicekosten! Wanneer je aan alle drie de volgende voorwaarden voldoet, betaal je all-in huur:

 

  • Er is in het contract geen onderscheid gemaakt tussen kale huur en servicekosten.
  • Je hebt geen aparte uitsplitsingsovereenkomst ondertekend.
  • Er is nooit een huurverhoging geweest waarbij alleen de kale huur werd verhoogd.

 

Zolang je all-in huur betaalt, hoef je geen huurverhoging te betalen! Huurverhogingen mogen namelijk alleen over de kale huur berekend worden.

 

Wat te doen?

Je kunt bij je verhuurder vragen om een uitsplitsing van de huur in kale huur en servicekosten. Weigert hij/ zij de uitsplitsing, dan kun je deze via een eenvoudige procedure bij de Huurcommissie alsnog verkrijgen. Ook wanneer je het niet eens bent met het voorstel tot uitsplitsing van je verhuurder, kun je bij de Huurcommissie terecht. De Huurcommissie zal een nieuwe huurprijs vaststellen, die ingaat in de maand die volgt op de maand waarin het verzoek bij de Huurcommissie werd ingediend. Je kunt geen geld terugvorderen over de periode dat je all-in huur betaalde.

 

De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij een van beide partijen binnen 8 weken na de uitspraak naar de kantonrechter stapt.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.