Deposit

Verhuurders vragen je soms een waarborgsom (of simpelweg ‘borg’) te betalen bij het aangaan van de huurovereenkomst. De borg geeft de verhuurder enige zekerheid voor het geval jij je verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld door geen huur te betalen of de kamer te beschadigen. Wanneer je de kamer aan het eind van de huurperiode zonder schade oplevert, moet de verhuurder de betaalde borg terug betalen.

 

De borg mag één tot maximaal drie keer de kale huur bedragen. De verhuurder is verplicht de gehele borg aan het eind van de huurovereenkomst terug te betalen, tenzij hij kan aantonen dat hij schade heeft geleden door jouw toedoen. Voordat hij daadwerkelijk een gedeelte van de borg inhoudt, moet hij jou de gelegenheid geven om de kamer in oude staat te herstellen. Een eenmaal afgesproken borgsom kan niet zomaar eenzijdig door de verhuurder worden verhoogd. Wanneer je je kamer al een tijdje huurt, kun je ook niet zomaar verplicht worden om alsnog een borgsom te betalen.

 

Wat als ik mijn borg niet terugkrijg?

In de praktijk is het lastig om je borg terug te krijgen wanneer je verhuurder deze na afloop van je huurcontract weigert terug te betalen. Je kunt bij de kantonrechter een vordering wegens onverschuldigde betaling indienen, maar dit kost vaak meer dan het oplevert.

 

Overweeg je een procedure te gaan voeren om je borg terug te krijgen? Of huur je nog een kamer en ben je bang dat je aan het eind van de huurperiode je borg niet terugkrijgt? Neem dan contact met ons op.