Subletting

Wil jij je kamer onderverhuren aan iemand anders? Denk erom dat dit alleen is toegestaan met toestemming van jouw huisbaas!

 

Onderverhuren zonder toestemming

Wanneer je je kamer zonder toestemming toch onderverhuurt, loop je een aantal risico’s. Ten eerste kan je verhuurder jouw huurovereenkomst wegens wanprestatie (via de rechter) ontbinden, met als gevolg dat je geen huurder meer bent en je geen recht meer hebt op je kamer. Ten tweede kan je verhuurder de onderhuurder uit de kamer zetten, aangezien hij geen contractuele relatie met jouw onderhuurder heeft. Wanneer dit gebeurt, pleeg je wanprestatie jegens jouw onderhuurder (die je immers hebt verzekerd dat hij/ zij in jouw kamer kon verblijven). De onderhuurder kan dan een schadevergoeding van jou eisen.

 

Je kunt bij ons terecht voor een standaard onderhuurcontract. Nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Tips

Hieronder vind je enkele tips voor het onderverhuren van jouw kamer:

 

  • Blijf zelf de huur aan de verhuurder/ huisbaas betalen en laat de onderhuurder het overeengekomen bedrag maandelijks naar jou overmaken. Op deze manier weet je zeker dat de verhuurder netjes betaald krijgt (en jouw huurovereenkomst niet kan worden ontbonden wegens een huurachterstand).

 

  • Haal je waardevolle spullen uit je kamer. Lang niet elke verzekeraar laat de inboedelverzekering namelijk doorlopen. Ook is het verstandig een opnamestaat van de kamer te maken om discussies achteraf te voorkomen. In de opnamestaat staat beschreven in welke staat jij de kamer hebt opgeleverd.

 

  • Zorg voor een huurcontract voor bepaalde tijd dat door jou en door de onderhuurder wordt ondertekend. In het contract staan onder andere een omschrijving van het gehuurde en de prijs. Zorg ook voor een duidelijke beëindigingsclausule met daarin de reden voor de tijdelijke onderhuur, bijvoorbeeld dat je een aantal maanden in het buitenland gaat studeren.

 

Je kunt bij ons terecht voor een standaard onderhuurcontract. Nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.