Prohibited clauses

In huurcontracten staan soms bedingen of clausules die wettelijk niet zijn toegestaan, omdat een van de contractspartijen of een derde hier een onredelijk voordeel van heeft. Deze onredelijke bedingen zijn verboden en ongeldig.
Een aantal voorbeelden van veel voorkomende onredelijke bedingen die dus niet zijn toegestaan:

 

  • Sleutelgeld: Dit is een bedrag dat een nieuwe huurder moet betalen als voorwaarde voor de totstandkoming van de huurovereenkomst zonder dat daar een tegenprestatie van de verhuurder tegenover staat.
  • Bepaling dat huurder de huurachterstand van de vorige huurder moet betalen
  • Waarborgsom hoger dan drie keer de maandelijkse kale huurprijs

 

BEMIDDELINGSKOSTEN

Het komt veel voor dat een tussenpersoon bemiddelt namens de huurder en de verhuurder. Een dergelijke tussenpersoon kan bijvoorbeeld een bemiddelingsbureau of een makelaar zijn. De tussenpersoon kan werken namens de verhuurder, door de woning aan te bieden in zijn kantoor, in advertenties of op het internet. Bemiddelingskosten zijn kosten die een tussenpersoon rekent om een verhuurder en een huurder bij elkaar te brengen. Ook het ondertekenen van het huurcontract en de overdracht van de sleutels horen daarbij. Ten aanzien van bemiddelingskosten gelden de volgende regels:

 

  • Als de bemiddelaar (ook) bemiddelt voor een verhuurder, mag hij volgens de wet geen bemiddelingskosten vragen aan de huurder. Een bemiddelaar werkt voor een verhuurder als hij woningen van de verhuurder te huur aanbiedt. Dit verbod gold al met betrekking tot de verhuur van zelfstandige woningen. Per 1 juli 2016 geldt het verbod ook voor de verhuur van kamers en onzelfstandige woningen. Dit betekent dat het verbod geldt voor huurcontracten ter zake van onzelfstandige woningen die op of na 1 juli 2016 zijn ondertekend.
  • Indien de bemiddelaar alleen werkt in opdracht van de huurder, dan mag hij daarvoor aan de huurder wel bemiddelingskosten vragen.

In veel gevallen is het mogelijk om het te veel betaalde bedrag terug te krijgen. Heb jij sleutelgeld betaald of denk jij dat er een onredelijk beding in jouw contract staat? Neem dan contact met ons op.

 

WAARBORGSOM

De waarborgsom, oftewel de borg, mag één tot maximaal drie keer de kale huur bedragen. De verhuurder is verplicht de gehele borg aan het eind van de huurovereenkomst terug te betalen, tenzij hij kan aantonen dat hij schade heeft geleden door jouw toedoen. Voordat hij daadwerkelijk een gedeelte van de borg inhoudt, moet hij jou de gelegenheid geven om de kamer in oude staat te herstellen. Een eenmaal afgesproken borgsom kan niet zomaar eenzijdig door de verhuurder worden verhoogd. Wanneer je je kamer al een tijdje huurt, kun je ook niet zomaar verplicht worden om alsnog een borgsom te betalen.

 

Wat als ik mijn borg niet terugkrijg?

In de praktijk is het lastig om je borg terug te krijgen wanneer je verhuurder deze na afloop van je huurcontract weigert terug te betalen. Je kunt bij de kantonrechter een vordering wegens onverschuldigde betaling indienen, maar dit kost vaak meer dan het oplevert.

 

Overweeg je een procedure te gaan voeren om je borg terug te krijgen? Of huur je nog een kamer en ben je bang dat je aan het eind van de huurperiode je borg niet terugkrijgt? Neem dan contact met ons op.