Ontbinding_EN

Ontbinding houdt in dat de huurovereenkomst wordt beëindigd, ongeacht de wil van de huurder en/of de verhuurder.

Een huurcontract kan worden ontbonden door de:

 

  • Rechter. Deze wijst de vordering tot ontbinding toe, wanneer de huurder ernstig tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Het niet naleven van een huisdierenverbod is meestal niet voldoende.
  • Gemeente. De gemeente heeft de bevoegdheid om huurders uit een pand te zetten wanneer de verhuurder geen vergunning heeft voor het verhuren van kamers.
  • Vereniging van eigenaren. De vereniging van eigenaren kan een huurcontract ontbinden wanneer de verhuurder een appartementsrecht heeft en in de reglementen staat dat het verhuren van kamers niet is toegestaan.
  • Hypotheekverstrekker. De hypotheekverstrekker kan een pand onder voorwaarden laten ontruimen. Dit kan alleen door tussenkomst van de rechter.

 

Vragen over ontbinding van huurcontracten? Neem contact met ons op.