Rent increase

Maximale huurverhogingspercentages

De huurprijs van een kamer is gebonden aan een maximale huurprijsgrens. Zolang dit plafond niet bereikt is, mag de verhuurder de huurprijs in een aantal gevallen verhogen. De hoofdregel is dat de verhuurder de huur eenmaal per jaar op 1 juli mag verhogen met een door de overheid vastgesteld percentage. Dit percentage is afhankelijk van het inkomen van de huurder. Voor 2019 gelden de volgende maximale huurverhogingspercentages:

 • 5,1% voor huurders met een inkomen tot en met €42.436,-
 • 5,6% voor huurders met een inkomen boven €42.436,-

De verhuurder moet de huurverhoging minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk mededelen. Wanneer de periode tussen de schriftelijke mededeling en de voorgestelde ingangsdatum minder dan twee maanden bedraagt, verschuift de ingangsdatum. In de brief waarin de verhuurder de huurverhoging mededeelt, moeten de volgende gegevens staan vermeld:

  • Huidige huurprijs
  • Percentage of bedrag van de huurverhoging
  • De nieuwe huurprijs
  • Ingangsdatum
  • Wijze waarop en termijn waarbinnen je bezwaar kunt maken

Uitzonderingen

In een aantal gevallen mag de huur vaker dan een keer per jaar worden verhoogd:

  • De eerste huurverhoging mag binnen een jaar vallen. Wanneer je bijvoorbeeld sinds maart een kamer bewoont, mag de eerste huurverhoging per 1 juli ingaan.
  • Bij tussentijdse verbeteringen mag de huur vaker dan eenmaal per jaar worden verhoogd. Het moet hierbij gaan om verbeteringen van de woning, waardoor de maximale huurprijs hoger komt te liggen.
  • Als de huur in verband met achterstallig onderhoud meerdere jaren bevroren is geweest, mogen na opheffing van de gebreken maximaal drie huurverhogingen (uit de voorafgaande kalenderjaren) worden ingehaald. Dit kan alleen wanneer de huurverhogingen over de voorafgaande jaren wel zijn aangezegd.
  • De huurprijs mag na minder dan 12 maanden worden verhoogd als de periode voor de laatste huurverhoging langer dan 12 maanden is geweest. Als de verhuurder bijvoorbeeld de huurverhoging te laat heeft aangezegd waardoor de verhoging pas 1 augustus in plaats van 1 juli is ingegaan, mag hij het jaar daarop de huur wel weer op 1 juli verhogen.

Bezwaar tegen huurverhoging

Als je het niet eens bent met een voorstel tot huurverhoging, dan kun je tot de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging schriftelijk bezwaar maken bij je verhuurder door middel van een bezwaarschrift. Binnen 6 weken daarna kan de verhuurder het voorstel door de huurcommissie laten toetsen. Wanneer de huurcommissie de verhuurder in het gelijk stelt, ben je verplicht de huurverhoging te betalen vanaf de voorgestelde ingangsdatum. Als je de huurverhoging niet betaalt, is het verstandig dit geld opzij te zetten. Wanneer de huurcommissie jou gelijk geeft en je de huurverhoging wel hebt betaald, heb je recht op teruggave van het te veel betaalde bedrag.

GELIBERALISEERDE HUURWONINGEN

De verhuurder is niet gebonden aan de maximale huurprijsgrens en maximale huurverhogingspercentages, wanneer sprake is van een geliberaliseerde huurwoning. Een geliberaliseerde huurwoning is een zelfstandige woning (een woning met eigen was- en kookgelegenheid en eigen toilet) waarvan de kale huur boven de huurliberalisatiegrens ligt. De liberalisatiegrens bedraagt in 2019 €720,42.

Heb je hulp nodig of twijfel je of je huurverhoging rechtmatig is? Neem dan contact met ons op.