Maintenance

Verplichtingen huurder

Als huurder ben je verplicht om schade te herstellen die je zelf hebt aangericht. Bij het ontdekken van gebreken moet je deze direct aan je verhuurder melden. Wanneer je gebreken niet op tijd meldt, kun je in sommige gevallen verplicht worden om de schade (die is ontstaan als gevolg van het te laat melden) te vergoeden. De volgende onderhoudsverplichtingen komen ook voor rekening van jou als huurder:

 

 • Aan- en afvoerleidingen: kleine verstoppingen en schoonhouden van leidingen, maatregelen ter voorkoming van bevroren kranen.
 • Brievenbus, buitenlamp en bel: vervanging van kapotte onderdelen.
 • CV-installatie: ontluchten en bijvullen.
 • Dakgoten, regenpijpen en schoorstenen: schoonmaken en vegen (voorzover bereikbaar voor huurder).
 • Douche, bad en toilet: schoonmaken, kleine reparaties en vervanging van kleine onderdelen.
 • Elektra: reparaties en vervanging van schakelaars en stopcontacten, ook in gemeenschappelijke ruimtes.
 • Keuken: schoonmaken en kleine reparaties.
 • Kozijnen, ramen en deuren: vervanging kapotte ruiten, deurknoppen, sloten, hang- en sluitwerk.
 • Ongedierte: bestrijding van klein ongedierte zoals vlooien, wespen en luizen (voorzover de kosten gering zijn).
 • Schilderwerk: binnenschilderwerk, behangen, plamuren, opvullen van gaatjes.
 • Sleutels: vervangen en bijmaken.
 • Trap: kleine reparaties aan trapleuningen, vastschroeven van loszittende onderdelen.
 • Tuin: grasmaaien, onkruid verwijderen, snoeien.

 

Klik hier voor de complete lijst van verantwoordelijkheden van de huurder! Twijfel je of een gebrek in jouw woning voor rekening van de verhuurder of van jezelf is, neem dan contact met ons op.

 

Verplichtingen verhuurder

De verhuurder heeft in ieder geval de volgende onderhoudsverplichtingen:

 

 • Aan- en afvoerleidingen: reparaties bij verzakking, lekkages, grote verstoppingen en vervanging.
 • Balkon: reparaties, schilderwerk, herstel van verrotte vloer en gevolgen van ernstige wateroverlast.
 • Dakgoten, regenpijpen en schoorstenen: reparaties en vervanging.
 • Douche, bad en toilet: grote reparaties en vervanging.
 • Elektra: reparaties, vervanging van de bedrading en groepenkast.
 • Installaties (CV, lift): reparaties, controle en vervanging.
 • Keuken: vervangen van keukenblok, aanrechtblad en kastjes.
 • Kozijnen, ramen en deuren: herstel van houtrot in ramen en kozijnen, kierende ramen die je niet met strips kunt dichten.
 • Ongedierte: het bestrijden van hardnekkig ongedierte zoals kakkerlakken en houtwormen.
 • Scheuren en loszittend tegelwerk: herstel van scheuren in muren, plafonds en gevel en loszittende stenen in de gevel en loszittende tegels.
 • Schilderwerk: buitenschilderwerk en stucwerk.
 • Trap: onderhoud van trappenhuis, herstel van kapotte of ontbrekende trapverlichting.
 • Tuin: aanbrengen eenvoudige erfafscheiding, grote reparaties en vervanging.
 • Verlichting: reparaties en vervanging van armaturen.
 • Vocht en schimmel: herstel van schade door vocht en schimmel door vochtdoorslag of lekkage.

 

Deze lijst is niet limitatief! De verhuurder kan dus onderhoudsverplichtingen hebben die niet in bovenstaande lijst staan. Twijfel je of een gebrek in jouw woning voor rekening van de verhuurder of van jezelf is, neem dan contact met ons op.

 

Verhuurder komt verplichting niet na

Wat kun je doen als je verhuurder zijn onderhoudsverplichtingen niet nakomt? Overleg altijd eerst met je verhuurder en probeer samen tot een oplossing te komen!

 

In gebreke stellen

Wanneer overleg met de verhuurder geen resultaat oplevert, kun je de verhuurder het beste ‘in gebreke stellen’ door een aangetekende brief te sturen. In deze brief moet een beschrijving van het gebrek staan en een redelijke termijn waarbinnen het gebrek moet zijn hersteld. Je kunt hiervoor een standaardbrief gebruiken.

 

Vervolgstappen

Indien het gebrek niet binnen de gestelde redelijke termijn is verholpen, heb je de keuze uit de volgende vervolgstappen:

 • Gebrek zelf herstellen: je kunt het gebrek zelf (laten) herstellen en de gemaakte kosten op de verhuurder verhalen door deze in mindering te brengen op de huurprijs. Je hebt dit recht op grond van artikel 206 lid 3 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (art. 7:206 lid 3 BW). Let op: de verhuurder moet in verzuim zijn en de gemaakte kosten moeten redelijk zijn! Neem contact  met ons op om te laten checken of je aan de voorwaarden voldoet.

 

 • Huurcommissie: Bij ernstig achterstallig onderhoud kun je bij de Huurcommissie een verzoek tot verlaging van de huurprijs indienen. Deze huurverlaging heeft een tijdelijk karakter: hij gaat in op de eerste dag van de maand nadat je het verzoek hebt ingediend en geldt totdat de klachten zijn verholpen. Deze procedure is goedkoper dan het raadplegen van de rechter. De Huurcommissie kan de verhuurder niet dwingen om de gebreken te verhelpen, maar de huurverlaging is wel een efficiënte prikkel voor de verhuurder om het achterstallig onderhoud te verhelpen. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend, tenzij een van beide partijen binnen acht weken na de uitspraak naar de kantonrechter stapt. Hulp nodig? Neem contact  met ons op.

 

 • Rechter: De rechter kan de verhuurder dwingen om zijn verplichtingen na te komen. Als huurder heb je bij de rechter de onderstaande mogelijkheden.
  • Je kunt de rechter vragen om de verhuurder een verplichting op te leggen tot het verhelpen van het achterstallig onderhoud. De rechter kan daarbij een dwangsom opleggen.
  • Je kunt vermindering van de huurprijs vorderen (evenredig aan het verminderde huurgenot) vanaf de dag waarop je de verhuurder kennis hebt gegeven van het gebrek tot de dag waarop het gebrek is verholpen.

Wil je meer informatie over het voeren van een gerechtelijke procedure en/of mogelijkheden tot rechtsbijstand? Neem contact met ons op.

 

 • Gemeente: Bij de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente kun je een klacht indienen over achterstallig onderhoud. De gemeente kan dan een brief naar de verhuurder sturen, een ‘gemeentelijke aanschrijving’, waarin ze de verhuurder oproept alsnog de onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Wanneer de verhuurder dit nalaat, kan de gemeente de werkzaamheden zelf laten verrichten en de kosten op de verhuurder verhalen.

 

De gemeente stuurt alleen in uitzonderlijke gevallen een gemeentelijke aanschrijving! Deze optie levert dan ook niet vaak het gewenste resultaat op. Twijfel je of deze optie voor jou geschikt is? Neem dan contact met ons op.

 

Welke mogelijkheid geeft in jouw geval de grootste kans op het gewenste resultaat? Heb je nog andere vragen? Wij adviseren je graag! Neem contact met ons op.